Klimatizace – design a účel

21.1.2008 | Jiří Kropylák | Klimatizace a vytápění | Komentářů 0 |

Pod pojmem pohoda si mnoho lidí představí třeba prima klima doma. Takovou pohodu vám dokáže navodit třeba klimatizace. Mylný je ovšem názor, že klimatizace slouží jen ke snížení teploty v rozpáleném bytě. Ty dnešní umí i temperovat a tak dotvářet pohodu, i když venku leje a je tam zima.

Klimatizace – design a účel - foto, Hyperbydleni.cz

Klimatizace je výdobytkem moderní domácnosti, představuje symbol nové moderní doby. Je jasné, že dokáže v parném létě upravit v místnosti teplotu tak, abyste se zde cítili příjemně, nepotili se, bylo vám prostě dobře. Ale klimatizace už dávno není jen o zchlazování vzduchu. V poslední době je to hodně i o jeho čistění, protože většina z na trhu dostupných klimatizací je vybavena různými pachovými nebo uhlíkovými filtry. Navíc se klimatizace o rodinnou pohodu může postarat i tím, že štěpí i ionty kyslíku a rozptylováním záporně nabitých iontů se pak stará o to, aby vaše fyzická aktivita, soustředěnost a výkon mohly být stále na nejlepší úrovni.

Doplněk domácnosti

Klimatizace je stále více i estetickým doplňkem domácnosti, který nevadí svým vzhledem. Ty tam jsou totiž doby, kdy zvnějšku bytu pod oknem jste měli umístěnu nevzhlednou krabici s ventilátorem, ne nepodobnou akumulačním kamnům, která hyzdila dům, ve kterém žijete. Typicky můžete takové hrůzostrašné instalace vidět například v Turecku, pokud vás nohy zavedou hlouběji do centra hlavního města Istanbulu. Hrůzostrašné provedení klimatizací na většině starých i moderních domů je důsledek technizace toto státu v polovině minulého století. O tom, že takové klimatizace připomínají spotřebou i hlukem při provozu staré žentoury, nemůže být ani pochyb.  Nebo stačí opustit centra architektonické chlouby každého většího amerického města, označovaného jako down-town s hotely a věžáky, s kancelářemi velkých společností i menších firem a zabloudit hlouběji do města. Zde se přesvědčíte, že klimatizace je důsledkem priorit zde uznávaného životního stylu, založeného na jednoduchosti a efektivitě. Estetické hledisko zůstává bohužel i zde na okraji zájmu a vše je podřízeno jednoznačně funkčnosti a pohodlí.

Klimatizace – design a účel - foto, Hyperbydleni.cz

Příjemný přenosný společník

Bohudíky se dostáváme už do nové éry klimatizačních jednotek, které odpovídají nejen době ve které žijeme a to vzhledem, spotřebou, ale i hlukem. Podívejme se společně na to, jaké klimatizace dnes trh nabízí. Klimatizace se dělí do několika skupin: klasické, složené ze dvou agregátů – jeden venkovní, který provádí ochlazování nebo oteplování tepelně vodivého média a je pevně umístěn v domácnosti. Dále jsou to klimatizace splitové, složené opět ze dvou dílů, ale většinou pohyblivé. Splitové jednotky jsou většinou propojeny pomocí trubek, ale i hadic, což umožňuje v omezené míře i jejich volný pohyb po bytě a po místnosti. Mimo „sezónu“ je můžete odpojit a uklidit třeba do sklepa, kde nikomu a ničemu nevadí. V neposlední řadě jsou to klimatizace přenosné, které můžete transportovat nejen po místnosti a bytě obecně, ale můžete je třeba převézt na chalupu či chatu. U některých je dokonce nutné vyvést z místnosti „výfuk“, kterým se odvádí zbytkové teplo, vznikající ve výměníku při chlazení místnosti. Z hlediska energetické účinnosti ale přenosné přístroje patří k těm energeticky nejvíce náročným, což se projevuje i jejich lácí.

Klimatizace – design a účel - foto, Hyperbydleni.cz

Čistý vzduch, zdravý duch

Moderní klimatizace, jak už bylo napsáno, nejsou jen pouhými zařízeními určenými ke snižování teploty v místnosti nebo k jeho temperování. Svoji nezanedbatelnou úlohu mají i v oblasti čištění vzduchu. Špičkové modely mají až osm filtrů, které dokážou zachytit nejen nečistoty ve vzduchu obsažené, ale očistit ho i od roztočů, chlupů z domácích zvířat, mikroskopických částeček pylu a dokonce i bakterií. Instalace klimatizace s takovými možnostmi je tedy více než vhodná v místnostech, kde žijí alergici. Pokud se v rodině kouří, je více než vhodné využít služeb takové klimatizace, která dokáže díky filtrům s nasyceným aktivním uhlíkem ze vzduchu odbourat části cigaretového dýmu. Výhoda takových filtrů je i v tom, že se dokážou poprat i s formaldehydy, které se uvolňují z nábytku.
Poslední důležitou věcí je existence ionizátoru, který, jak už bylo uvedeno, dokáže díky speciální jiskřící jednotce štěpit molekuly kyslíku a do místnosti vpouštět ozón bohatý na záporné ionty, to vede ke snížení únavy osob v místnostech a ke zvýšení jejich fyzické aktivity.

Klimatizace – design a účel - foto, Hyperbydleni.cz

Všemu vládne elektronika

Dnešní klimatizaci bychom si mohli jen těžko představit bez možnosti regulace – reguluje se nejen chladící výkon, tedy na kolik stupňů si nastavíte teplotu v místnosti, ale i množství cirkulovaného vzduchu, což laicky řečeno se projevuje jako nastavení otáček ventilátoru. Samozřejmě, že můžete ovládat i lamely, které směrují proudící vzduch na místa, kam ho potřebujeme. Většina klimatizací některým režimům podřizuje i funkčnost některých součástí systému. Například režim přitápění směruje výdechy dolů, k zemi, aby vaše nohy byly v pohodě a vy jste se cítili dobře. V režimu chlazení pak se vzduch směruje podél stropu, kde ochlazuje teplý vzduch stoupající nahoru – a tím se dociluje maximální možné účinnosti klimatizace.  Ke klimatizaci dostáváte většinou bezdrátové dálkové ovládání, pomocí kterého ovlivňujete režimy a funkce. Mnohdy jsou tato ovládání obousměrná, takže na displeji vidíte některé nastavené parametry, které pak snadno pomocí tlačítek nebo dotykového displeje nastavujete.

Univerzální ovladač

Asi se setkáte i s problémem počtu přibývajících ovladačů – k ovladačům na televizi, video, DVD, tak přibývá další kus pro ovládání klimatizační jednotky nebo jednotek. V tento okamžik jen upozorníme na to, že existují vyspělá dálková univerzální ovládání, která umožňují oboustrannou komunikaci mezi nimi a klimatizací. Díky jim můžete mít jen jedno vládání pro celý váš byt – a s jeho pomocí nastavovat klimatizaci, ovládat přístroje a dokonce pomocí nich nastavovat třeba intenzitu světel. Mezi taková, která „to“ umějí, patří především výrobky firem Chameleón, Logitech, Marantz, Philips nebo specialisty na dálkové ovládání moderních inteligentních bytů, firmy Crestron.

Malý hluk i spotřeba

Moderní klimatizace mají minimální hluk. Zde hraje už dávno svou roli vývoj, který umožnil vývoj tichých ložisek v motorech nebo počítačově optimalizovaných lopatek ventilátorů, které společně zajišťují minimální hluk při provozu i při nejvyšších chladicích výkonech. I menší moderní klimatizace mají v sobě vestavěná infračervená čidla detekce osob a v případě, že v místnosti nikdo není, především z ekonomických důvodů dovedou snížit výkon klimatizace na potřebné minimum. Z hlediska hluku pak existuje na mnoha jednotkách režim spánek, který sníží otáčky ventilátoru a tím i beztak už nízký hluk klimatizace v místnosti. Tu pak vnímáte spíše jako pomocníka a ne jako nucený luxus za každou cenu. V zájmu každého je jistě spotřeba zařízení, které užívá ve svém bytě. A jistě je to i ekonomické hledisko, které velí, aby spotřeba byla co nejnižší. Při koupi jednotky se tedy orientujte především třídou energetické účinnosti, která vypovídá o tom, jak si daná klimatizace stojí v porovnání s průměrným výrobkem z konce roku 1993. Protože specifikaci energetických tříd výrobků najdete snadno například na internetu, uvedeme zde jen tolik, že u výrobku třídy A je spotřeba ve srovnání s výrobkem z roku 1993 na 42 procent hodnoty takového zastaralého přístroje. U tříd A+ nebo A++ je pro vaši kapsu index energetické účinnosti ještě výhodnější!

Klimatizace – design a účel - foto, Hyperbydleni.cz

Důležitý design

Ne nezanedbatelným subjektivním měřítkem při koupi klimatizace je i designové hledisko. To hraje v mnoha případech dost důležitou roli a mnoho budoucích uživatelů je schopno tolerovat zvýšenou spotřebu klimatizační jednotky tím, že má dokonalý a harmonický design, který se přizpůsobí místnosti, kde má být instalována. Tak například existují jednotky, které mají tvar i funkčnost držáku na obrázky (LG Electronics), šikovný design (Panasonic, Hitachi, Karma, Elektrolux, aj.). V případě spritových jednotek jsou externí jednotky přizpůsobeny montáži například pod krov nebo na půdu – prostě tam, kde nehyzdí venkovní vzhled objektu. Bývají i do jisté míry bezúdržbové díky použití speciálních ložisek i kvalitních materiálů na výrobu výměníků i agregátů samotných, takže vydrží pracovat dlouhou dobu. A to i bez vývinu zbytečného hluku – díky uložení agregátů do odhlučňovacích bloků, které absorbují hluk při běhu motorů. Obdobně je tomu i s vnitřními jednotkami.


Jak klimatizace funguje

Klimatizace funguje podobně jako kompresorová chladnička. Klasická klimatizace, jak ji znáte, má v externí jednotce umístěné vně místnosti výměník a kompresor, které se společně starají o snižování teploty chladicího média. Tato kapalina se pak dostává pomocí trubek do místnosti, kde se v dalším výměníku ofukovaném ventilátorem s možností nastavení intenzity stará o příjemné klima v místnosti. Taková klimatizace má nevýhodu: její umístění je provždy dané a nelze ho měnit. Externí i interní jednotku najdete vždy poblíž okna nebo vnější obvodové zdi. Dnešní klimatizace nesou označení splitové a sestávají se opět ze dvou dílů – kondenzoru, umístěného vně a výměníku, umístěného uvnitř místnosti. Společně jsou propojeny trubkami nebo hadicemi s rychlospojkami, ve kterých koluje chladící kapalina. Výměníková jednotka bývá většinou esteticky dobře provedená a svým vzhledem ani provozem neruší okolí. Dnešní klimatizace mohou pracovat i opačně – tepelně vodivé médium dokážou ohřát a dopravit do místnosti – pak se klimatizace chová jako topidlo. Ty tam jsou doby, kdy se topilo pomocí žhaveného odporového drátu a díky provedení „topící klimatizace“ je možné i hodně ušetřit. I když je venku zima, v místnosti se topí – a účinnost takové výměny udává topný faktor COP, který najdete na energetickém štítku spotřebiče. Označuje zisk, udávající kolik kilowatthodin „tepla“ získáte provozem jednotky v poměru ku „spáleným“ kWh na její provoz (spotřeba kompresoru a ventilátoru).  V současné době bývá součástí klimatizací i několikanásobný filtr, který čistí vzduch od pevných prachových částic, částic cigaretového kouře. Vzduch, který z ní vychází, je očištěn od těchto částic. Součástí klimatizace může být i ionizační jednotka, která štěpí molekuly kyslíku a záporně nabité částice vhání do místnosti, což pocítíme jako svěží vzduch po letní bouřce.  Klimatizace samotná se ovládá dálkovým ovládáním, kterým nastavujete intenzitu vyfukovaného vzduchu, nastavení i sklon lamel a samozřejmě zapnutí i vypnutí. S výhodou se může klimatizace ovládat i prostřednictvím univerzálních dálkových ovládání nebo mohou být součástí systému rozvodu tzv. inteligentního domu. V tom případě pak není problém ovládat klimatizaci na dálku, například z mobilního telefonu.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 8

Diskuze

Článek Klimatizace – design a účel zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »