Peletkové kotle jsou budoucnost

11.1.2008 | Zbyněk Vojíř | Klimatizace a vytápění | Komentářů 0 |

Dřevo ve formě malých kousků, zvaných pelety je ideálním palivem, které představuje tu pravou alternativu k topnému oleji a zemnímu plynu. Umožňuje také využít plně automatizovaných systémů vytápění s vysokým obslužným komfortem.

Peletkové kotle jsou budoucnost - foto, Hyperbydleni.cz

Pelety jsou palivo vyrobené ze suchého sypkého dřevěného odpadu nebo pilin, slisovaných do tvaru válce o průměru do 8 mm a délky do 30 mm.  Dřevní peletky jsou perspektivním, vysoce komprimovaným, sypným fytopalivem (do 1,4 kg/dm3), s vysokou výhřevností (do 18 MJ/kg), nízkým obsahem popelovin (0,5 až 1 %), nízkým obsahem vody (kolem 10 %), o průměrech od 6 do 20 mm, s délkou do 40 mm, odolným proti nárazu, s nízkými nároky na skladovací prostory. Výhodou tohoto typu paliva je, že systém spalování se dá automatizovat, což přispívá k zvýšení komfortu obsluhy.

Jak vznikly peletky

Vznik peletek byl více náhodný, když jeden výrobce dřevních briket na základě okamžitého nápadu vyzkoušel zpracovat surovinu i na protlačovacím lise, určeném původně k výrobě tvarovaných krmiv. Ukázalo se, že drobné brikety, peletky mají výjimečně výhodné vlastnosti, zejména se hodí k automatickému plnění zásobníků paliv a malých topenišť, což brikety ani polínka neumožňovaly, stejně jako pro některé vlastnosti i dřevní štěpka.

Peletárna do každého okresu

Odborný svět nové palivo však přijal se značnou skepsí a v prognózách se dlouho objevovaly jen štěpka a polínka, případně luxusnější brikety. Ale během několika let se vše obrací ve prospěch peletek. Zavádění výroby těchto ušlechtilých forem fytopaliv není jednoduché a je spojené se záměrem vybudovat na každém okrese v ČR jednu peletárnu v časovém horizontu 10 let. Velkou nevýhodou je, že u nás není zatím rozvinutý trh. Pelety nejsou v Česku dostatečně propagovány. Další nevýhodou je to, že pelety vyžadují nějaký sklad. Musí se tedy počítat s tím, že je potřeba nějaké místnosti, kam se pelety umístí. Pokud není k dispozici velký sklad, počítejte s tím, že bude potřeba častěji zavážet

Daňové znevýhodnění

Pelety patří v Horním Rakousku mezi nejpoužívanější tuhá paliva. Asi 40% novostaveb je vytápěno právě jimi. Proto v některých sousedních zemích EU jsou peletky daňově zvýhodněné a takovou šanci jim mohla dle směrnice 96/42/EC z 25. 6. 1996 měla dát v naší republice i vláda ČR. Naši úředníci se však naopak v roce 2004 postarali o to, že dřevní pelety a brikety byly (na rozdíl od uhlí) daňově znevýhodněny a vyjmuty ze seznamu zboží podléhajícího snížené sazbě DPH 5 procent. Pak byly peletky zařazeny do základní sazby 22% a později 19%, což mělo vliv na zvýšení jejich ceny a podstatné snížení poptávky. V roce 2006 bylo v ČR vyrobeno asi 27 tisíc tun dřevních pelet a z toho bylo okolo 24 tisíc tun vyvezeno do zahraničí. Nyní by se to ale mohlo díky přijaté úpravě zákona o DPH z června 2007 změnit k lepšímu, protože se od 2 června tohoto roku pelety znovu vrátili do snížené sazby.

Lokální topidla

Pelety můžeme spalovat buď v lokálních kamnech nebo v teplovodních soustavách s centrálním kotlem. Lokální kamna na pelety s výkonem od 1 kW se hodí například do nízkoenergetických a pasivních domů, kde není problém rozdělit teplo do celého domu. Jejich použití je ale mnohem širší. Použité pelety totiž umožňují v moderních kamnech dobře regulovat výkon a mají dlouhou dobu hoření. Na trhu jsou i kamna na pelety, která umožňují rozvod teplého vzduchu do dalších místností domu. Samotný hořák funguje následovně. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a žhavicí spirálou si jej sám zapálí. Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém vytopen. Poté je hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje. Kotle jsou konstruovány tak, že do tělesa kotle, který funguje jako výměník tepla, je zabudován, který si za pomoci šnekového dopravníku bere pelety ze zásobníku. Zásobník paliva je umístěn vedle kotle nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost, standartně 250, 500 nebo 1000 litrů. Čtyř set litrová nádoba přitom bohatě vystačí na týdenní vytápění pro větší rodinný dům. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Přikládání paliva, čištění spalovací komory hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 5-30 dní, a to podle kvality pelet.

Peletkové kotle jsou budoucnost - foto, Hyperbydleni.cz

Centrální kotle pro biomasu

Tradičně nejčastějším způsobem vytápění rodinných domů jsou teplovodní soustavy s centrálním kotlem. I tady je využití biomasy široké. Lze si vybírat z kotlů na dřevo nebo na pelety a systém lze provozovat s použitím akumulačního zásobníku. Výhodou kotle (pro české podmínky) je, že jako zásobník paliva se dá použít libovolná nádoba. Velkým hitem se také stává kotel na dřevo či peletky s akumulačními nádržemi, přičemž je možné ještě do akumulační nádrže přidat elektrické patrony.  Dům pak topí nárazově kotlem na dřevo a když je to výhodnější, tak elektrikou na noční proud, která je daleko levnější než zemní plyn. Kombinace zdrojů je velmi výhodná a elektřina bude vždy, lidská společnost stojí na elektřině. Mohou být i kotle kombinované, kde je hořák demontovatelný a kotel je možno pak používat i pro spalování kusového dřeva.

Chytré spalování

Ke spalování kusového dřeva a dřevěné hmoty dochází způsobem zplyňování, v horní komoře kotle, kde se dřevo přikládá ručně přes horní dvířka kotle. Jedno naložení zásobníku dokáže hořet 4 až 12 hod. v závislosti na požadovaném výkonu kotle. K spalování pelet dochází ve spodním dohořívacím prostoru kotle, kam se dopravují soustavou šnekových dopravníků z objemného zásobníku, který je součástí kotle. Jedno naplnění zásobníku dokáže hořet až 5 dní v závislosti na požadovaném výkonu.Vybírání popelu se vykonává při doplňování paliva. Čištění výměníku se vykonává podle potřeby cca 1x za měsíc. Nejnovější kotle využívají principu takzvaného pyrolytického spalování, při kterém pracují s veškerou energií všech hořlavých plynů, které při spalování dřeva vznikají. Znamená to vyšší účinnost topného zařízení a menší produkci škodlivin a tedy i méně sazí, které zanášejí komín a snižují výkon zařízení. Většina výrobců u nás již kotle s pyrolytickým spalováním má ve svém sortimentu. Dodávky takových zařízení se díky široké nabídce našich firem pohybují v desetitisících kusů a díky tomu se podíl biomasy použité k výrobě tepelné energie zvyšuje.

Čistit se musí

U kotlů na spalování dřevních paliv jsou spalinové tahy většinou uspořádány vertikálně, aby se v nich co nejméně usazovaly úlety jemného popílku. Pro případné čistění a zejména pro zvýšení účinnosti přestupu tepla se používají v těchto spalinovodech aktivní čisticí a průtah spalin brzdící elementy - turbolátory. Jsou tvořeny buď spirálovými pružinami nebo plechovými spirálami, které se v určitém časovém rozmezí pohybují nahoru a dolů. Jejich pohyb je buď ruční nebo automatický. Zde bychom ale měli dát pozor na jednu věc. Někteří výrobci kotlů doporučují, že je možné na jejich "olejových" kotlích snadné vyměnit olejový hořák za hořák na pelety. Toto řešení není výhledově možno jednoznačně doporučit. Olejový kotel není vhodný pro spalování pelet. Především mají kotle na LTO vodorovné spalinové tahy, které se úletem popílku snadno zanášejí. Kotle na LTO také nemají turbulátory.

Automat poslouží

Kotle moderní doby mají také velké vymoženosti. Jednou z nich je takzvaná automatická regulace kotle. Ta je velmi důležitá, ideální je takzvaná ekvitermní regulace, která dokáže komunikovat s termostatickými ventily na radiátorech. Regulace pak řídí kotel na základě porovnání venkovní teploty a teploty jednotlivých místností, takže nedochází k přetápění objektu a vy šetříte. Je obvykle levnější si takovou regulaci koupit přímo od výrobce kotle, než ji dokupovat později. Další libůstkou je samozápal kotle. Ten se používá jen u pelet nebo obilí a opět vám šetří peníze. V hořáku totiž hoří jen pokud je požadavek na vytápění. Po té kotel vyhasne a když je třeba, tak se sám opět zapálí. Nejlepší je zapalování pomocí horkého vzduchu, které je ve srovnání se zapalováním žhavící elektrodou méně náročné na elektrickou energii. Chcete-li si užívat luxusu, opatříte si kotel se zásobníkem a automatickým podavačem paliva. Zde platí jednoduchá zásada, čím větší zásobník, tím lepší. Čím nižší výhřevnost, tím větší objem paliva spotřebujete, takže pro pelety spíše zásobník větší. U kotlů s výkonem okolo 25 kW je dobrý standard obsahu zásobníku okolo 250 metrů krychlových. Takový zásobník umožňuje v přechodových obdobích jako jaro a podzim chodit ke kotli jednou týdně. Absolutní vrchol je kotel s automatickým výběrem popele. Ten shromažďuje nádoba, do které šnek vynáší popel z kotle. Tato služba se ale nachází ve standardu kotlů v pořizovací ceně okolo 100 tisíc korun.

Peletkové kotle jsou budoucnost - foto, Hyperbydleni.cz

Pelety jako budoucnost

Přestože kotle na peletky patří k těm dražším, je to nepochybně budoucnost ve vytápění rodinných domů. Jelikož výroba pelet má ekologický aspekt, lze očekávat brzy dotace na nákup těchto kotlů. Bohužel cena pelet je výrazně ovlivňována poptávkou v západní Evropě, která žene jejich cenu vzhůru. V současnosti je třeba rozlišovat kvalitu pelet. Kvalitní peletky, takzvané bílé pelety, jsou z měkkého dřeva bez kůry. To jsou peletky, které prodáte bez problémů v Čechách, Rakousku nebo Německu. Na západě od našich hranic dokonce tankují takové peletky do cisteren a pak vám je přivezou domů k uskladnění v suchých tancích. Pak existují i tmavé peletky, tedy s kůrou nebo z tvrdého dřeva, nebo peletky vyrobené z různých odpadů jako jsou obiloviny nebo sláma.  Jejich nevýhodou je, že mohou vytvářet škvarky v kotlích a spalování ztrácí komfort. Máte-li kvalitní pelety, jednou za 14 dní nebo za měsíc vyberete popel, vyčistíte kotel. Vše podle toho, jak je velký zásobník doplňující palivo. Nekvalitní pelety vytvářejí v kotli spečenec, který se postupně mění ve škvarek. Pak je třeba nejen vybírat popel, ale i vyčistit spalovací komoru. Přitom cena tmavých peletek je stejná jako bílých.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 21

Diskuze

Článek Peletkové kotle jsou budoucnost zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »